Bộ Inverter hòa lưới Sofar 5KW (5KTLM-G2)

Liên hệ: 0935.354.508